Raport bieżący nr 40 / 2014

Raport bieżący nr 40 / 2014 - 24 kwietnia 2014 / 00:00

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę audytorską Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex za okres 6 miesięcy 2014 r. oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA, wybranych spółek Grupy Budimex i Grupy Budimex za rok obrotowy 2014. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR po numerem ewidencyjnym 73. Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k (poprzednio Deloitte Audyt Sp. z o.o.) dokonywała przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy i badań rocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex w latach 2006-2013 oraz świadczyła w tym okresie usługi poświadczające i doradcze na rzecz Budimeksu SA.