Raport bieżący nr 40 / 2021

Raport bieżący nr 40 / 2021 - 30 kwietnia 2021 / 16:32

Zmiana terminu przekazania do eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Zarząd Budimeksu SA (w nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 r., nr 81/2015 z dnia 25.11.2015 r., nr 83/2015 z dnia 14.12.2015 r., nr 15/2019 z dnia 29.03.2019 r., nr 48/2020 z dnia 28.07.2020 r. oraz nr 15/2021 z dnia 25.02.2021 r.) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku powziął informację o przesunięciu terminu zakończenia budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider Konsorcjum), Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A., przy czym nie powinno to wpłynąć na terminowe podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji, które planowane jest przez strony nie później niż w dniu 15 maja 2021 roku. Umowa standardowo przewiduje klauzule kar umownych w przypadku opóźnienia. Strony umowy przeanalizują przyczyny przesunięcia terminu także pod kątem ewentualnych kar umownych.

Wartość umowy przekracza 2% przychodów ze sprzedaży z ostatniego sprawozdania rocznego Grupy Budimex.