Raport bieżący nr 41 / 2010

Raport bieżący nr 41 / 2010 - 13 maja 2010 / 00:00

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA zwołanym na dzień 19 maja 2010 r. o godz. 10:00.

Lista akcjonariuszy została przekazana do kancelarii tajnej Komisji Nadzoru Finansowego.