Raport bieżący nr 41 / 2011

Raport bieżący nr 41 / 2011 - 20 maja 2011 / 00:00

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 19 maja 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. VALIVALA HOLDINGS B.V. – liczba głosów: 15.078.159; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 83,34%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,06%
2. OFE PZU „Złota Jesień” – liczba głosów: 1.300.000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 7,19%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,09%
3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – liczba głosów: 1.000.000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,53%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,92%