Raport bieżący nr 41 / 2018

Raport bieżący nr 41 / 2018 - 13 czerwca 2018 / 17:12

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Societe Generale SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 czerwca 2018 r. Budimex SA otrzymał informację od Societe Generale Spółka Akcyjna o podpisaniu aneksu do Umowy Ramowej dotyczącej linii na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex SA informował w raportach bieżących nr 70/2017 z dnia 28 września 2017 r. oraz 18/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Na mocy aneksu, przedłużono termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych – do 30 czerwca 2018 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł.