Raport bieżący nr 42 / 2013

Raport bieżący nr 42 / 2013 - 27 czerwca 2013 / 00:00

Sprzedaż akcji Budimeksu przez OFE PZU „Złota Jesień”

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 r. wpłynęło do spółki pismo od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” informujące, że w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji spółki Budimex SA na GPW w Warszawie w dniu 17 czerwca 2013 r. liczba akcji obecnie posiadanych przez Fundusz stanowi mniej niż 10% głosów w spółce.

Przed zawarciem transakcji sprzedaży w posiadaniu Funduszu znajdowało się 2.553.988 akcji spółki, co stanowiło 10,004% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.553.998 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 10,004% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Budimex SA.
Obecnie w posiadaniu Funduszu znajduje się 2.253.988 akcji, co stanowi 8,83% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 2.253.988 głosów, co stanowi 8,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Budimex SA.