Raport bieżący nr 42 / 2015

Raport bieżący nr 42 / 2015 - 10 lipca 2015 / 00:00

Wytworzenie konstrukcji stalowych dla Elektrowni Opole – nowy kontrakt Mostostalu Kraków SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2015 r. został poinformowany o zawarciu przez Mostostal Kraków SA z siedzibą w Krakowie (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) o zawarciu kolejnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy umowy z Alstom Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość tych umów wynosi 84 363 590,86 zł netto.
Umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 07.07.2015 r. umowa na „Wytworzenie konstrukcji stalowych budynków – Budowa instalacji odsiarczania spalin w elektrowni Opole”.

 • Wartość umowy: 28 200 000 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 07.07.2015.
 • Termin zakończenia robót: 14.09.2016.
 • Okres gwarancji: 31.05.2021.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% wartości kontraktu brutto.
  • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto.
 • Maksymalna wysokość kar: 15% wartości kontraktu netto.
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Łączna wartość umów podpisanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z jednym kontrahentem przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.