Raport bieżący nr 42 / 2017

Raport bieżący nr 42 / 2017 - 31 maja 2017 / 18:06

Spełnienie warunku dotyczącego zawartej przez Budimex S.A. umowy na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie – Lot 1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65 z dnia 29 września 2016 r. dotyczącego zawarcia pomiędzy konsorcjum w składzie Budimex SA (partner konsorcjum z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider konsorcjum) i UAB Kauno dujotiekio statyba (partner konsorcjum) a JSC „Vilniaus kogeneracine jegaine” („Zamawiający”) umowy na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie – Lot 1 („Umowa”), Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 31 maja 2017r. został poinformowany przez Zamawiającego o wydaniu Polecenia Rozpoczęcia Prac. Zgodnie z Umową wydanie Polecenia Rozpoczęcia Prac uzależnione było od uzyskania przez Zamawiającego w ciągu 9 miesięcy od podpisania Umowy środków finansowych na jej realizację.