Raport bieżący nr 42 / 2020

Raport bieżący nr 42 / 2020 - 3 lipca 2020 / 10:15

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego

Zarząd Budimex SA („Budimex”) informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego Grupy Budimex.

W ramach przeglądu, Budimex zamierza przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów dla działalności deweloperskiej (zarówno mniejszościowych jaki i większościowego), zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji działalności deweloperskiej w kierunku budowy wartości aktywa. Powyższa lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów.

Budimex podjął decyzję o przystąpieniu do procesu wyboru doradcy zewnętrznego spośród renomowanych firm, którego zadaniem będzie wsparcie Zarządu w przeprowadzeniu procesu przeglądu opcji strategicznych.

Wynikiem procesu może być także podjęcie decyzji o zaniechaniu wprowadzania zmian w zakresie strategii rozwoju segmentu deweloperskiego Grupy Budimex.

Budimex podjął decyzję o przekazaniu powyższej informacji do publicznej wiadomości ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex SA, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.