Raport bieżący nr 42 / 2021

Raport bieżący nr 42 / 2021 - 12 maja 2021 / 12:03

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Pani Agnieszka Słomka – Gołębiowska – członek Rady Nadzorczej Budimex S.A. złożyła w dniu dzisiejszym z dniem 20 maja 2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady.

Pani Agnieszka Słomka – Gołębiowska nie podała przyczyn złożenia rezygnacji.