Raport bieżący nr 43 / 2014

Raport bieżący nr 43 / 2014 - 28 kwietnia 2014 / 00:00

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

  • VALIVALA HOLDINGS B.V. – liczba głosów: 15 078 159; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 24.04.2014 r.: 80,24%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,06%.
  • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów: 1 820 426; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 24.04.2014 r.: 9,69%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,13%.
  • OFE PZU „Złota Jesień” – liczba głosów: 1 100 000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ Budimeksu SA w dniu 24.04.2014 r.: 5,85%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,31%.