Raport bieżący nr 43 / 2019

Raport bieżący nr 43 / 2019 - 2 lipca 2019 / 15:26

Zmiany umowy o limit gwarancyjny w Banku Pekao SA i niektórych innych umów

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 02 lipca 2019 r. otrzymał informację od Banku PEKAO SA o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008, o zawarciu której i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12 sierpnia 2008, 67/2009 z dnia 13 sierpnia 2009, 38/2010 z dnia 04 maja 2010, 54/2011 z dnia 17 czerwca 2011, 30/2012 z dnia 30 maja 2012, 36/2012 z dnia 03 lipca 2012, 27/2013 z dnia 17 kwietnia 2013, 46/2013 z dnia 9 lipca 2013, 28/2015 z dnia 15 maja 2015, 40/2015 z dnia 02 lipca 2015, 66/2015 z dnia 22 września 2015, 47/2016 z dnia 06 lipca 2016, nr 50/2017 z dnia 03 lipca 2017 oraz 46/2018 z dnia 3 lipca 2018.

Na mocy w/w aneksu Budimex uzgodnił z Bankiem zmniejszenie limitu gwarancyjnego o kwotę 300.000.000 zł, do kwoty 500.000.000 zł. Umowa obowiązywała do końca czerwca 2019r. Na mocy ww. aneksu przedłużono także termin ważności umowy do dnia 30 czerwca 2020 r. Pozostałe, istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.

Zarząd Budimex SA informuje jednocześnie, że w ostatnich miesiącach uzgodnił następujące zwiększenia limitów gwarancyjnych w następujących umowach z innymi instytucjami finansowymi:

– zwiększenie w dniu 26 czerwca 2019 r. limitu gwarancyjnego o 100 mln zł w ramach umowy z dnia 1 kwietnia 2015, zawartej z Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia 2015, 63/2015 z dnia 18 września 2015, 23/2016 z dnia 31 marca 2016, 49/2017 z dnia 30 czerwca 2017 oraz 45/2018 z dnia 2 lipca 2018,

– zwiększenie w dniu 8 kwietnia 2019 r. limitu gwarancyjnego o 100 mln zł w ramach umowy z dnia 28 sierpnia 2008, zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 09/2016 z dnia 9 lutego 2016, 62/2016 z dnia 12 września 2016, 63/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 oraz nr 34/2018 z dnia 4 czerwca 2018,

– zwiększenie w dniu 12 września 2018 r. limitu gwarancyjnego o 200 mln zł w ramach umowy z dnia 18 maja 2009 zawartej z STU Ergo Hestia SA, o której spółka informowała w raportach bieżących: nr 01/2011 z dnia 4 stycznia 2011, 19/2011 z dnia 22 marca 2011, 09/2012 z dnia 1 lutego 2012, 18/2013 z dnia 25 marca 2013, 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014, 36/2016 z dnia 16 maja 2016, 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016, 2/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku oraz 60/2018 z dnia 12 września 2018;

Wartość aneksu z Bankiem PEKAO SA przekracza próg 109.127 tys. zł netto