Raport bieżący nr 44 / 2011

Raport bieżący nr 44 / 2011 - 26 maja 2011 / 00:00

Sprzedaż akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. wpłynęła do spółki informacja o sprzedaży akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

1. 19 maja 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 6.510 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 99,59 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 648.330,90 złotych.
2. 19 maja 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 1.724 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 99,66 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 171.813,84 złotych.