Raport bieżący nr 44 / 2012

Raport bieżący nr 44 / 2012 - 1 sierpnia 2012 / 00:00

Podpisanie zmiany do umowy linii gwarancji z BNP Paribas Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 01 sierpnia 2012 roku została podpisana z BNP Paribas Bank Polska SA zmiana do Umowy Linii Gwarancji z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Na mocy dokumentu BNP Paribas Bank Polska SA udostępnił Budimeksowi linię gwarancyjną do maksymalnej kwoty 176 332 792,46 zł i przedłużył termin ważności tej linii do 01 września 2012 roku.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.