Raport bieżący nr 44 / 2013

Raport bieżący nr 44 / 2013 - 5 lipca 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bank Millennium SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 05.07.2013 r. spółka otrzymała podpisany przez Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 31 lipca 2009 roku .
Na mocy aneksu uzgodniono, że łączna suma gwarancyjna wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 100.000.000,- złotych (sto milionów złotych).
Przedłużono termin ważności umowy do 29.05.2014 r.
Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.