Raport bieżący nr 44 / 2015

Raport bieżący nr 44 / 2015 - 14 lipca 2015 / 00:00

Aneks do umowy kredytowej z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 14 lipca br. otrzymał informację od Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, przeznaczonej na wystawianie gwarancji bankowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku.

Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 20 czerwca 2016 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.