Raport bieżący nr 44 / 2017

Raport bieżący nr 44 / 2017 - 7 czerwca 2017 / 10:41

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07 czerwca 2017 r. został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o której Budimex informował w raportach bieżących: nr 47/2014 z 5 czerwca 2014 roku, nr 36/2015 z 9 czerwca 2015 roku oraz nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do 31 maja 2018 r.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.