Raport bieżący nr 45 / 2013

Raport bieżący nr 45 / 2013 - 8 lipca 2013 / 00:00

Spełnienie się warunku umowy dot. wsparcia Budimeksu SA przez strategicznego inwestora

Nawiązując do raportu bieżącego nr 70/2012 z dnia 29 października 2012 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 8 lipca 2013 r. dowiedział się o spełnieniu się w dniu 5 lipca 2013 r. warunku zawieszającego umowę z Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (firmą budowlaną należącą do Grupy Ferrovial) na wsparcie udzielane Budimeksowi przez inwestora strategicznego w zakresie know–how operacyjnego, racjonalizacji procesów i procedur w kluczowych obszarach działalności budowlanej i inwestycyjnej, metod kontroli kosztów, budżetowania, modeli finansowych, referencji technicznych, brandingu, identyfikacji korporacyjnej, długoterminowych programów szkoleń pracowników oraz systemu wewnętrznej komunikacji korporacyjnej.
Warunkiem zawieszającym wejście umowy w życie było złożenie przez obie strony do Ministrów Finansów Polski i Hiszpanii wniosków o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania ceny transakcyjnej (Bilateral APA).
W związku ze złożeniem przez obie strony wspomnianych wyżej wniosków umowa wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 r.