Raport bieżący nr 45 / 2018

Raport bieżący nr 45 / 2018 - 2 lipca 2018 / 14:14

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z PKO BP SA

Zarząd Budimeksu SA informuje o podpisaniu aneksu z Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r., 63/2015 z dnia 18 września 2015 r., 23/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz nr 49/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.