Raport bieżący nr 45 / 2021

Raport bieżący nr 45 / 2021 - 17 maja 2021 / 16:01

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti z funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Jako przyczynę złożenia rezygnacji Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti podał objęcie nowych obowiązków w Grupo Ferrovial.