Raport bieżący nr 46 / 2010

Raport bieżący nr 46 / 2010 - 19 maja 2010 / 00:00

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 19 maja 2010 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA