Raport bieżący nr 46 / 2018

Raport bieżący nr 46 / 2018 - 3 lipca 2018 / 14:43

Przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku otrzymał informację od Banku PEKAO SA o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008 r., o zawarciu której i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r., 54/2011 z dnia 17.06.2011 r., 30/2012 z dnia 30.05.2012 r., 36/2012 z dnia 03.07.2012 r., 27/2013 z dnia 17.04.2013 r., 46/2013 z dnia 9.07.2013 r., 28/2015 z dnia 15.05.2015 r., 40/2015 z dnia 02.07.2015 r., 66/2015 z dnia 22.09.2015 r.,47/2016 z dnia 06.07.2016 oraz nr 50/2017 z dnia 03.07.2017 r.

Na mocy umowy Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty 800.000.000 zł. Umowa obowiązywała do końca czerwca 2018 r. Na mocy ww. aneksu termin ważności umowy przedłużono do dnia 30 czerwca 2019 r.

Pozostałe, istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.