Raport bieżący nr 46 / 2019

Raport bieżący nr 46 / 2019 - 8 lipca 2019 / 10:37

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w I półroczu 2019 roku

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) w I półroczu 2019 r. zawarła 731 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 509 umowami zawartymi w I półroczu 2018 r.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I półroczu 2019 r. wyniosła 947, w porównaniu z 1.107 umowami zawartymi w I półroczu 2018 r.