Raport bieżący nr 47 / 2014

Raport bieżący nr 47 / 2014 - 5 czerwca 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2014 r. został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex informował w raportach bieżących nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 r., nr 33/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., nr 19/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr 14/2013 z dnia 4 marca 2013 r., nr 40/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. oraz nr 29/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
Na mocy aneksu bank przedłużył termin, do którego Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do 31 maja 2015 r.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.