Raport bieżący nr 47 / 2016

Raport bieżący nr 47 / 2016 - 6 lipca 2016 / 15:51

Przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. otrzymał informację od Banku PEKAO SA o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008 r., o zawarciu której i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r., 54/2011 z dnia 17.06.2011 r., 30/2012 z dnia 30.05.2012 r., 36/2012 z dnia 03.07.2012 r., 27/2013 z dnia 17.04.2013 r., 46/2013 z dnia 9.07.2013 r., 28/2015 z dnia 15.05.2015 r., 40/2015 z dnia 02.07.2015 r. oraz 66/2015 z dnia 22.09.2015 r.

Na mocy umowy Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty 800.000.000 zł. Umowa obowiązywała do końca czerwca 2016 r.

Na mocy ww. aneksu termin ważności umowy przedłużono do dnia 30 czerwca 2017 r.

Pozostałe, istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.