Raport bieżący nr 47 / 2017

Raport bieżący nr 47 / 2017 - 26 czerwca 2017 / 17:21

Kontrakt Turów – aneks do umowy spółki cywilnej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2014 z dnia 18 marca 2014 r., nr 56/2014 z dnia 10.07.2014, nr 81/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. oraz nr 83/2015 z dnia 14 grudnia 2015 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2017 r. Budimex SA podpisał aneks do umowy spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. – Turów spółka cywilna, będącej spółką celową dla projektu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Udział Budimeksu SA i Tecnicas Reunidas S.A. w spółce cywilnej wynosi 50% każdy wspólnik. Dotychczasowe wkłady wspólników do spółki cywilnej wynosiły 2.500 złotych od każdego ze wspólników.

Podstawowe warunki aneksu:

Każdy ze wspólników zobowiązał się do wniesienia dalszych wkładów pieniężnych do spółki cywilnej do łącznej wysokości 171.950.000 złotych każdy wspólnik.

Wkłady będą wnoszone w okresach miesięcznych jeżeli ostatnia prognoza przepływów pieniężnych dla projektu będzie przewidywała wystąpienie deficytu środków pieniężnych w spółce cywilnej w pierwszym miesiącu prognozy. Wkłady będą wnoszone w takiej łącznej kwocie, która pokryje w pełni przewidywany deficyt środków pieniężnych spółki cywilnej w pierwszym miesiącu prognozy i jednocześnie w wyniku wniesienia wkładów zapewni przewidywany poziom środków pieniężnych spółki cywilnej w wysokości 10.000.000 złotych na koniec pierwszego miesiąca prognozy.

Strony zakładają, że wkłady mogą zostać wycofane pod warunkiem, że ostatnia prognoza przepływów pieniężnych dla projektu będzie przewidywała dodatnie przepływy gotówkowe netto w spółce cywilnej w każdym miesiącu prognozy. Kwota wycofywana będzie równa kwocie nadwyżki gotówki w spółce cywilnej powyżej 10.000.000 złotych.

Wartość zobowiązania Budimeksu przekracza 2% przychodów ze sprzedaży z ostatniego sprawozdania rocznego Grupy Budimex.