Raport bieżący nr 48 / 2011

Raport bieżący nr 48 / 2011 - 30 maja 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z Bankiem Millennium SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 maja 2011 roku został podpisany z Bankiem Millennium SA aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 31 lipca 2009 roku, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 62/2009 z 4 sierpnia 2009 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności limitu gwarancyjnego do 29 maja 2012 roku.
Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.