Raport bieżący nr 48 / 2020

Raport bieżący nr 48 / 2020 - 28 lipca 2020 / 21:41

Informacja dotycząca propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Zarząd Budimex S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 r., nr 81/2015 z dnia 25.11.2015 r., nr 83/2015 z dnia 14.12.2015 r. oraz 15/2019 z dnia 29.03.2019 r. informuje, że konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider Konsorcjum), Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A. („Konsorcjum”) złożyło do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („Zamawiający”) propozycję zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez ww. Konsorcjum na podstawie umowy, o której Spółka informowała ww. raportami („Umowa”). Propozycja harmonogramu przewiduje przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 z dnia 31 października 2020 roku na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie niezależne od Konsorcjum związane ze skutkami pandemii COVID-19 oraz zmianami prawa i innymi okolicznościami będącymi ich następstwem i mającymi wpływ na możliwość zrealizowania przez Konsorcjum zobowiązań w terminie ustalonym w Umowie. Konsorcjum wskazuje ponadto na zwiększone koszty realizacji inwestycji, które będą przedmiotem dalszych rozmów z Zamawiającym.

Powyższe propozycje zmiany Umowy są uwarunkowane ustaniem negatywnego wpływu ww. okoliczności na realizację Umowy.

O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy w związku z przekazanym przez Konsorcjum harmonogramem oraz ewentualną zmianą wynagrodzenia Spółka poinformuje odrębnym raportem.