Raport bieżący nr 49 / 2016

Raport bieżący nr 49 / 2016 - 12 lipca 2016 / 12:36

Wzrost skonsolidowanego wyniku netto Grupy Budimex SA za II kwartał 2016

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto za II kwartał 2016 wyniósł 95 milionów złotych, co stanowi wzrost o 25 milionów złotych w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wzrost skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim z poprawy rentowności w segmencie budowlanym.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.