Raport bieżący nr 49 / 2021

Raport bieżący nr 49 / 2021 - 24 maja 2021 / 14:19

Akcjonariusze obecni na ZWZ Budimeksu SA posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 20 maja 2021 r.:

1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, ul. Inflancka 4b, 00-189 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 170 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 20.05.2021 r.: 11,25 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,50 %.

2. NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA: Liczba głosów: 2 353 000; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 20.05.2021 r.: 12,20 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,22 %.

3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ”, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 WARSZAWA: Liczba głosów: 968 816; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 20.05.2021 r.: 5,02 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,79 %.

4. FERROVIAL CONSTRUCCION INTERNATIONAL SE, KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA: Liczba głosów: 12 801 654; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 20.05.2021 r.: 66,36 %; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 50,14 %.