Raport bieżący nr 5 / 2010

Raport bieżący nr 5 / 2010 - 20 stycznia 2010 / 00:00

Aneks do umowy z Mostostalem Warszawa SA dotyczącej realizacji kontraktu na budowę Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice (z węzłem) – Piekary Śląskie (z węzłem)

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 stycznia 2010 r. Budimex SA podpisał aneks nr 1 do umowy z Mostostalem Warszawa SA z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotyczący realizacji kontraktu na budowę Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice (z węzłem) – Piekary Śląskie (z węzłem), km 474+350 – km 490+427 (raport 57/2009).

  • Na podstawie ww. umowy i aneksu Budimex SA wykona na rzecz Partnera Konsorcjum – Mostostalu Warszawa SA roboty, których wartość po zawarciu aneksu nr 1 wynosi 149.948.184,79 zł netto.
  • Termin rozpoczęcia robót: w zakresie robót objętych umową – 17 sierpnia 2009 r. tj. data zawarcia umowy, w zakresie robót objętych aneksem nr 1 – data zawarcia aneksu nr 1.
  • Termin zakończenia robót: 31 lipca 2010 r.
  • Okres gwarancji: do dnia 15 maja 2012 r.
  • Warunki finansowe:
    • Płatność: 5 dni roboczych od wpływu środków przekazanych przez Inwestora (GDDKiA Oddział w Katowicach) na konto Mostostalu Warszawa SA.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza stron – na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Wartość umowy na skutek zawarcia aneksu nr 1 przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.