Raport bieżący nr 5 / 2019

Raport bieżący nr 5 / 2019 - 16 stycznia 2019 / 10:36

Aneks do Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 16 stycznia 2019 r. Budimex SA został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. aneksu do Umowy Generalnej Leasingu, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących nr 52/2016 z 14 lipca 2016 r. i 73/2017 z 6 października 2017 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego spółka może zawierać z Millennium Leasing Sp. z o.o. jednostkowe umowy leasingu do 16 sierpnia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.