Raport bieżący nr 50 / 2013

Raport bieżący nr 50 / 2013 - 23 lipca 2013 / 00:00

Budowa budynku biurowo-usługowego w Katowicach – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2013 r. została podpisana z LC Corp Invest XII Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowa na budowę budynku A dla pierwszego etapu inwestycji biurowo-usługowej z wjazdami i układem komunikacyjnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Katowicach.

 • Wartość kontraktu: w maksymalnej kwocie: 59 900 000,00 złotych netto (w tym część zmienna wynagrodzenia za prace aranżacyjne w wysokości maksymalnej 16 700 324 złotych netto)
 • Termin rozpoczęcia robót: 31.07.2013 r.
 • Termin zakończenia robót: 30.11.2014 r.
 • Okres gwarancji: 10 lat na konstrukcje stalowe i żelbetowe, szczelność dachu, izolacji, elewacji, podłóg, itp.; 60 miesięcy na wykonane roboty i drogi; 36 miesięcy na pozostałe asortymenty
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu netto
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.