Raport bieżący nr 50 / 2017

Raport bieżący nr 50 / 2017 - 3 lipca 2017 / 15:54

Przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r. otrzymał informację od Banku PEKAO SA o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008 r., o zawarciu której i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r., 54/2011 z dnia 17.06.2011 r., 30/2012 z dnia 30.05.2012 r., 36/2012 z dnia 03.07.2012 r., 27/2013 z dnia 17.04.2013 r., 46/2013 z dnia 9.07.2013 r., 28/2015 z dnia 15.05.2015 r., 40/2015 z dnia 02.07.2015 r. , 66/2015 z dnia 22.09.2015 r. oraz 47/2016 z dnia 06.07.2016

Na mocy umowy Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty 800.000.000 zł. Umowa obowiązywała do końca czerwca 2017 r.

Na mocy ww. aneksu termin ważności umowy przedłużono do dnia 30 czerwca 2018 r.

Pozostałe, istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.