Raport bieżący nr 50 / 2018

Raport bieżący nr 50 / 2018 - 10 lipca 2018 / 17:38

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2018 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2018 roku wyniósł 65 milionów złotych, co stanowi spadek o 45 milionów złotych (41 %) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów i usług podwykonawczych oraz braku odpowiedniej indeksacji cen przez zamawiających, jak również istotnego wzrostu kosztów logistyki na kontraktach infrastrukturalnych.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.