Raport bieżący nr 51 / 2013

Raport bieżący nr 51 / 2013 - 24 lipca 2013 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 1H 2013 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Grupo Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze roku 2013 oraz dane porównywalne za pierwsze półrocze roku 2012.

  • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 2 087 665 tys. zł w porównaniu do 2 883 765 tys. zł w roku 2012
  • Zysk brutto ze sprzedaży: 181 570 tys. zł w porównaniu do 229 310 tys. zł w roku 2012
  • Zysk z działalności operacyjnej: 88 629 tys. zł w porównaniu do 56 440 tys. zł w roku 2012
  • Zysk brutto: 87 213 tys. zł w porównaniu do 58 587 tys. zł w roku 2012
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 67 851 tys. zł w porównaniu do 22 087 tys. zł w roku 2012
  • Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2013 roku wyniósł 5,4 mld zł
  • Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 2,2 mld zł w porównaniu do 0,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku
  • Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wynosiła 640 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2012 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 305 mln zł.
  • W pierwszym półroczu 2013 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 280 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 299 lokali.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2013 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2012 roku.

Raport biezacy nr 51 Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 1H 2013 roku