Raport bieżący nr 51 / 2014

Raport bieżący nr 51 / 2014 - 26 czerwca 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Banco Espirito Santo de Investimento SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26.06.2014 r. otrzymał informację od Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, przeznaczonej na wystawianie gwarancji bankowych.
Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 20 czerwca 2015 roku.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.