Raport bieżący nr 51/2023

Raport bieżący nr 51/2023 - 22 sierpnia 2023 / 13:16

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego

Nawiązując do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2023 roku.

Skonsolidowany raport półroczny, zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Budimex SA, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 sierpnia 2023 roku.