Raport bieżący nr 52 / 2011

Raport bieżący nr 52 / 2011 - 11 czerwca 2011 / 00:00

Sprzedaż akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2011 r. wpłynęła do spółki informacja o sprzedaży akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

  • 3 czerwca 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 1 695 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 92,47 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 156 738,08 złotych
  • 6 czerwca 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 1 373 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 91,69 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 125 887,13 złotych
  • 7 czerwca 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 511 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 90,64 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 46 316,84 złotych
  • 8 czerwca 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 1 817 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 87,97 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 159 832,79 złotych