Raport bieżący nr 52 / 2022

Raport bieżący nr 52 / 2022 - 24 sierpnia 2022 / 15:43

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego

Nawiązując do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2022 roku.

Skonsolidowany raport półroczny, zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Budimex SA, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 1 września 2022 roku.