Raport bieżący nr 54 / 2013

Raport bieżący nr 54 / 2013 - 23 sierpnia 2013 / 00:00

Rozbudowa Centrum Produkcyjno-Logistycznego LEK SA w Strykowie – aneks do umowy Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2013 r. został podpisany z LEK SA z siedzibą w Strykowie aneks o wartości 56 830 000,00 złotych netto do umowy z dnia 03 czerwca 2013 r. o wartości 31 645 000,00 złotych netto obejmujący sporządzenie projektów wykonawczych i wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, technologicznych, oraz wykonanie pomieszczeń czystych w budynkach E, PA, L, SA wznoszonych w ramach I etapu inwestycji pn. Rozbudowa Centrum Produkcyjno-Logistycznego LEK S.A. w Strykowie – Budowa Centrum Pakowania LEK S.A. w Strykowie.

 • Wartość kontraktu wraz z aneksem: 88 475 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 22.04.2013 r.
 • Termin zakończenia robót: 05.09.2014 r.
 • Okres gwarancji: 121 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 45 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu netto
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość kontraktu po podpisaniu aneksu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.