Raport bieżący nr 54 / 2016

Raport bieżący nr 54 / 2016 - 18 lipca 2016 / 15:44

Aneks do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z KUKE SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 lipca br. został poinformowany o podpisaniu przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE S.A.”) aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 09/2015 z 20 lutego 2015 roku. Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać KUKE S.A. wystawianie gwarancji ubezpieczeniowych z kwoty 45.000.000,- zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów) do kwoty 100.000.000,- zł (słownie złotych: sto milionów).
Pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.