Raport bieżący nr 54 / 2022

Raport bieżący nr 54 / 2022 - 26 sierpnia 2022 / 09:16

Zawarcie aneksów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

W nawiązaniu do wymienionych niżej raportów bieżących:

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 08.01.2020 r., Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 04.03.2020 r., Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 28.04.2020 r., Raport bieżący nr 28/2020 z dnia 12.05.2020 r., Raport bieżący nr 54/2020 z dnia 11.09.2020 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 26.08.2022 r. zostały zawarte pomiędzy Budimex S.A. a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie aneksy do niżej wymienionych umów, których przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn.:

1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odc. 3 od km 33+760 do km 50+000”,
2. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”,
3. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. W. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”,
4. „Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51”,
5. „Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK 1)”,
6. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy”,
7. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”

Przedmiotem aneksów zawartych w dniu 26.08.2022 r. jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zgodnie z postanowieniami tych aneksów, kwoty płatne Wykonawcy za roboty budowlane wykonane po dniu 24.02.2022 r. będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o określone aneksami wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do momentu aż zwiększone albo zmniejszone w ten sposób wynagrodzenie osiągnie nowy limit waloryzacji wynoszący 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, przy dotychczasowej waloryzacji do limitu wynoszącego 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.