Raport bieżący nr 55 / 2011

Raport bieżący nr 55 / 2011 - 18 czerwca 2011 / 00:00

Sprzedaż akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2011 r. wpłynęła do spółki informacja o sprzedaży akcji Budimeksu przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
Szczegóły dotyczące transakcji:

  • 10 czerwca 2011 r. podczas sesji giełdowej na GPW w Warszawie sprzedano 836 szt. akcji Budimeksu SA po cenie 87,90 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 73 485,34 złotych