Raport bieżący nr 55 / 2013

Raport bieżący nr 55 / 2013 - 30 sierpnia 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. został poinformowany o podpisaniu w dniu 29.08.2013. przez Credit Agricole Bank Polska SA aneksu do umowy kredytowej, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 13 października 2008 roku, a także w kolejnych raportach: 44/2009 z dn. 8.06.2009; 56/2009 z dn. 24.07.2009; 75/2009 z dn. 1.09.2009; 2/2010 z dn. 18.01.2010; 30/2010 z dn. 6.04.2010; 40/2010 z dn. 10.05.2010; 35/2011 z dn. 28.04.2011; 50/2011 z dn. 07.06.2011; 31/2012 z dn. 05.06.2012 oraz 56/2012 z dn. 05.09.2012 r.
Aneks ustala nowy termin ważności umowy na dzień 30 sierpnia 2014 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.