Raport bieżący nr 55 / 2018

Raport bieżący nr 55 / 2018 - 30 lipca 2018 / 16:22

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z CaixaBank SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2018 roku otrzymał informację od CaixaBank SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której spółka informowała w raportach bieżących: nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., nr 22/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., nr 88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., nr 75/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., nr 5/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. oraz nr 85/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Na mocy aneksu podwyższono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać wystawianie gwarancji, do kwoty 500 000 000 zł. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł.