Raport bieżący nr 55 / 2021

Raport bieżący nr 55 / 2021 - 9 lipca 2021 / 08:19

Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2021 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2021 roku wyniósł 657 milionów złotych, z czego 542 miliony złotych dotyczyło transakcji sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości sp. z o.o. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych skonsolidowany wynik netto wyniósł 115 milionów złotych, co stanowi wzrost o 25 milionów złotych (27%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Zysk netto Budimex SA za 2 kwartał wyniósł 541 milionów złotych (762 miliony złotych za 1 półrocze 2021 roku).

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.