Raport bieżący nr 55 / 2022

Raport bieżący nr 55 / 2022 - 5 września 2022 / 11:12

Zawarcie aneksu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 27.04.2020 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 05.09.2022 r. został zawarty pomiędzy Budimex S.A. a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie aneks do umowy, której przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn.: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1”.

Przedmiotem aneksu zawartego w dniu 05.09.2022 r. jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zgodnie z postanowieniami tego aneksu, kwoty płatne Wykonawcy za roboty budowlane wykonane po dniu 24.02.2022 r. będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o określone aneksem wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do momentu aż zwiększone albo zmniejszone w ten sposób wynagrodzenie osiągnie nowy limit waloryzacji wynoszący 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, przy dotychczasowej waloryzacji do limitu wynoszącego 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.