Raport bieżący nr 55/2023

Raport bieżący nr 55/2023 - 31 sierpnia 2023 / 10:46

Budowa Głównej Linii Rail Baltica na Łotwie - wybór najkorzystniejszej oferty konsorcjum z udziałem Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 52/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. ‎zawiadamia, że Zamawiający – SIA „Eiropas Dzelzceļa Līnijas” wybrał ofertę konsorcjum ‎w składzie: Eiffage Genie Civil, Rizzani de Eccher S.p.A., Budimex S.A. (udział Budimex ‎jako partnera konsorcjum wynosi 30%) jako najkorzystniejszą w postępowaniu o ‎udzielenie zamówienia pod nazwą „Budowa głównej linii Rail Baltica na Łotwie” (Rail Baltica ‎mainline construction in Latvia).‎

Budżet całego kontraktu wynosi 3 698 833 520 EUR netto, przy czym szacunkowa ‎wartość pierwszego etapu robót wynosi ok. 230 mln EUR netto. ‎

Szczegółowe dane dotyczące kontraktu zostały zawarte w ww. raporcie nr 52/2023 z dnia ‎‎24 sierpnia 2023 r.‎