Raport bieżący nr 56 / 2019

Raport bieżący nr 56 / 2019 - 20 sierpnia 2019 / 15:55

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego

Nawiązując do raportu bieżącego nr 07/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2019 roku.

Skonsolidowany raport półroczny, zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Budimex SA, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 sierpnia 2019 roku.